SUMU: Raining Through the Net

by Laura Beloff, Riikka Townsend, Tiina Uimonen 2012

The project “Sumu” (Fog) examines weather as a meaningful, social and local concept to a human.

Weather is one of the natural phenomena, which humans cannot control, but which implications are significant in our everyday life. Perhaps, due to the uncontrolled nature of weather and its impact to our lives, weather is one of the most popular “small talk” topics in social interaction. Additionally, weather is also a part of individual’s identity that is tied to a location; e.g. when one lives away from his permanent home place, yet he commonly follows the weather-reports in this area.
The project Sumu is an inverse raincoat, which enables “rain through the internet”. Sumu-jacket allows existence in another real-time weather location than where the user exists physically. The jacket follows the rain- and fog-situation in a location wished by a user. In case of fog or rain at this chosen remote location, the jacket starts producing fog and slowly gets wet from inside out, in spite of possible sunshine at the user’s physical location.
The project investigates the meaning and relation between a contemporary human, geographical location, nature phenomena (weather) and technologically networked world through an artificially constructed connection.

The current version is connected to the weather of London.

(in Finnish)

SUMU: sataa internetin lävitse

Teos “Sumu” tarkastelee sadetta ja säätilaa ihmiselle merkityksellisenä sosiaalisena ja paikallisena käsitteenä.

Säätila on luonnon ilmiö, jota ihminen ei pysty kontrolloimaan, mutta jonka merkitys ihmiselle ja vaikutus arki elämässämme on yllättävän suuri. Mahdollisesti johtuen sään kontrolloimattomasta luonteesta ja sää olosuhteiden vaikutuksesta elämäämme, sää on yksi suosituimmista ns. “small talk;in” aiheista sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sää liittyy kiinteästi myös ihmisen paikkaan sidottuun identiteettiin; esim. kun joku asuu poissa koti-paikkakunnaltaan hän silti usein seuraa entisen koti-paikkakuntansa säätietoja.

Teos Sumu on eräänlainen maaginen sadetakki, jossa “sataa internetin lävitse”. Toisin sanoen tämä takki mahdollistaa olemisen eri paikkakunnan säätilassa kuin missä käyttäjä fyysisesti on. Takki seuraa sade ja sumu tilannetta käyttäjän toivomalla paikkakunnalla internetin välityksellä; jos kohteena olevalla paikkakunnalla esiintyy sumua tai sadetta niin Sumu-takki alkaa myös tupruttamaan sumua ja kastuu sisältä-ulospäin pikkuhiljaa vaikka ulkona paistaisi aurinko käyttäjän fyysisessä sijanti paikassa.
Teos tarkastelee nyky-ihmisen, geograafisen paikan, luonnonilmiön (sateen) ja kommunikaatio teknologian avulla verkottuneen maailman suhdetta ja tällaisen keinotekoisesti rakennetun yhteyden merkitystä. Teos sijoittuu designin ja taiteen välimaastoon.

Sumu-takki sijaitsee tällä hetkellä Lontoon säätilassa.